Program rada

Detaljne informacije vezane za program rada. O tome što se konkretno predaje, kako su složena predavanja i vježbe i način na koji je osmišljen cijeli program. Polaznici nakon završenog tečaja imaju dovoljno znanja da mogu sami nastaviti s dodatnim usavršavanjem u tom području i programirati vlastite uređaje.

 

Mikrokontroler Koje tehnologije se uče

Edukacija je bazirana na ARM Cortex-M mikrokontrolerima, točnije na STM32 Discovery modulima. Radi se o mikrokontrolerima koji se koriste širom industrije zbog dostupnosti i cijene. Radi se s nizom različitih senzora od senzora temperature, tlaka, akcelerometra i žiroskopa do jako specifičnih senzora za mjerenje otkucaja srca i zasićenosti kisika. Za prikaz podataka se koriste display-i, ali i mobiteli pošto se koristi Bluetooth i GPRS/GSM tehnologija.

 

Pri kraju edukacije polaznici dobivaju zasebni samostalni projekt (Pametna Lampa) s ciljem da upogone prototip do potpuno funkcionalne razine kako bi stečeno znanje primijenili. Ujedno svaki polaznik na kraju edukacije dobiva potvrdu da je uspješno završio tečaj.

 

U sklopu alata za praćenje promjena koda neizostavno je gradivo o osnovama Git-a. Na kraju edukacije polaznici se upoznaju i sa FreeRTOS operacijskim sustavom u sklopu naprednijeg dijela tečaja koje će im sigurno pomoći u kvalitetnijem programiranju, a naročito ako rade u struci.

 


Mikrokontroler Ciljevi i ishodi učenja

Cilj tečaja je da polaznici na metodičan način sa puno vježbi i prakse steknu praktično znanje, a da pritom shvate i teoretski dio iza svega toga, naročito što se tiče programskog dijela. Ovo nije tečaj/radionica gdje se na temelju uputa izrađuje neki “pametni” uređaj, već se ide s pristupom gdje se u detalje objašnjava kako uređaji funkcioniraju s ciljem da nakon završene edukacije polaznici mogu primjeniti svoje znanje na raznim senzorima i elektroničkim modulima kako bi ih upogonili.

 

Na edukaciji se polaznici susreću sa puno različitih senzora svaki sa svojom problematikom, ali i različitim mikrokontrolerima pa čak i software-ima za programiranje kako bi stekli veću širinu znanja. Očekuje se od polaznika da nakon završetka edukacije zna čitati i razumijeti datasheet uređaja te povezati različite elektroničke module međusobno s ciljem stvaranja vlastitog uređaja.

 


Mikrokontroler Materijali

Polaznici kroz edukaciju tjedno dobivaju nove materijale koje se sastoje od prezentacija i primjera koda. Svaki tjedan su dostupni i kratki testovi kako bi se ponovilo prijašnje gradivo. Materijali i testovi kao i sva komunikacija s predavačem se odvija preko našeg vlastitog web-a namijenjen za polaznike (lms.immersa.hr).

 

Na tečaju su ujedno dostupni razni elektronički uređaji za testiranja (osciloskop, debugger, multimetar…). Svaki polaznik na početku edukacije dobiva kompletan set elektronike što uključuje STM32 modul na kojem programira te ostale senzore i elektroniku. Elektronički moduli i senzori se posuđuju polaznicima kako bi mogli od doma vježbati i rješavati zadatke.

Dostupno prvo predavanje za download!

Uvod u STM32

 

STRANICA MATERIJALA

256

Broj stranica materijala koji se obrađuje na satu

PRIMJERA I ZADATAKA

77

Broj primjera i zadataka koji se rješavaju kroz edukaciju

ELEKTRONIČKIH MODULA

15

Broj elektroničkih modula i senzora dobivenih za rad na satu i od doma

MIKROKONTROLERA

2

Broj MCU kitova sa kojima se radi tijekom edukacije


Mikrokontroler Video Materijali

Video materijali su zamjena za predavanja i traju jednako dugo kao i predviđena predavanja, odnosno 3 sata. Svaki video je podijeljen na više isječaka koji omogućuju polazniku da brzo pronađe upravo onaj dio gradiva koji želi ponoviti. Video materijali se nalaze u sklopu našeg web-a (lms.immersa.hr).

 

Kako bi polaznicima omogućili što bolju edukaciju, svaki tjedan definiramo minimalno još jedan dodatan termin online konzultacija u kojem predavač odgovara na pitanja polaznika i objašnjava dio gradiva za kojeg polaznici smatraju da nisu u potpunosti savladali. Termin definira predavač u dogovoru sa polaznicima.

 

Poseban naglasak je stavljen na kvalitetu video materijala i video konzultacija kako bi se prezentirano gradivo moglo što bolje objasniti. Radi toga prilikom snimanja koristimo:

 

  • Grafički tablet – “white board”
  • DSLR kameru za snimanje predavača
  • Kvalitetan mikrofon
  • Dodatnu kameru za snimanje elektronike i rada s njom

 


Mikrokontroler Uvjeti

Uvjet za pohađanje edukacije je potrebno prethodno osnovno znanje o programiranju u C-u. Poznavanje elektronike je velika prednost, ali nije obavezno. Svaki polaznik na predavanja donosi sa sobom svoj osobni laptop.

 

 

Mikrokontroler Detaljan program rada

Satnica od 6 sati tjedno podijeljena je na 3 sata predavanja i 3 sata vježbanja i rješavanja zadataka. Predavanja se održavaju utorkom i četvrtkom od 18:30 do 21:30, odnosno 2 puta tjedno po 3 sata. Edukacija traje 3 mjeseca. Ukupno 12 tjedana predavanja i vježbi, odnosno 72 sata.

 

U nastavku je priložena tablica s rasporedom edukacije po tjednima. U tablici je dodatno istaknuto koja se predavanja održavaju u učionicama, a koja su pokrivena sa Video Materijalima. Još jednom ističemo da predavanja u učionici se prenose uživo na našoj web stranici za osobe koje ne mogu doći na predavanja. U samom rasporedu može doći do manjih promjena ovisno o dogovoru predavača s grupom polaznika, po tom pitanju se trudimo biti fleksibilni. Pretplati se već danas za primanje novih obavijesti!